صحبت کردن طراحی مورچه محققان استفاده

صحبت کردن: طراحی مورچه محققان استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی موضع مطهری راجع به انتشار ویدیویی از سال ۶۸

علی مطهری در تصویر العمل به انتشار ویدیویی از جلسه خبرگان رهبری در سال ۶۸ گفت: ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و نداریم. بحث هایی هم که در آن جا مطرح شده است بح

موضع مطهری راجع به انتشار ویدیویی از سال ۶۸

موضع مطهری راجع به انتشار ویدیویی از سال ۶۸

عبارات مهم : انتشار

علی مطهری در تصویر العمل به انتشار ویدیویی از جلسه خبرگان رهبری در سال ۶۸ گفت: ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و نداریم. بحث هایی هم که در آن جا مطرح شده است بحث های خوب و درستی بوده است و فکر نمی کنم که مشکلی جهت کشور داشته باشد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری نایب مدیر مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین با اشاره به انتشار ویدئویی از مجلس خبرگان مربوط به گزینش رهبری، گفت: فکر می کنم که انتشار این فیلم مسئله مهمی نبوده و اینکه مردم از مباحثات آن مجلس آگاه شوند امر مثبتی است.

موضع مطهری راجع به انتشار ویدیویی از سال ۶۸

وی تاکید کرد: ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و نداریم. بحث هایی هم که در آن جا مطرح شده است بحث های خوب و درستی بوده است و فکر نمی کنم که مشکلی جهت کشور داشته باشد.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا انتشار این فیلم پیامدی داشته یا خیر، گفت: انتشار این فیلم پیامدی ندارد و مطلب مهمی نیست. چون در بازبینی قانون اساسی آمد که رهبر نیازی نیست که مرجع باشد و صرف اینکه مجتهد باشد کافی است و امام(ره) هم همین عنوان را فرموده بودند لذا مشکلی نیست و مطرح شدن این بحث ها فکر نمی کنم که مشکلی ایجاد کند.

علی مطهری در تصویر العمل به انتشار ویدیویی از جلسه خبرگان رهبری در سال ۶۸ گفت: ما چیز پنهانی نباید داشته باشیم و نداریم. بحث هایی هم که در آن جا مطرح شده است بح

مطهری در پاسخ به اینکه آیا موافق انتشار ویدیوهای مربوط به دیگر جلسات مجلس خبرگان هستید؟ اظهارداشت: فکر نمی کنم که امر پنهانی باشد و اگر سایر فیلم ها هم منتشر شود به نظر نمی رسد که مشکلی جهت کشور ایجاد کند.

واژه های کلیدی: انتشار | مجلس خبرگان | انتشار ویدئو | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs