صحبت کردن طراحی مورچه محققان استفاده

صحبت کردن: طراحی مورچه محققان استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۱۸درصد کودکان فکر می‌کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

۵۰درصد از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته و ۵۱درصد از کودکان در معرض آزار جنسی از آزاری که اتفاق افتاده آگاه نیستند؛ این آماری است که در تازه ترین بررسی میدانی

۱۸درصد کودکان فکر می‌کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

۱۸درصد کودکان فکر می کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

عبارات مهم : خشونت

۵۰درصد از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته و ۵۱درصد از کودکان در معرض آزار جنسی از آزاری که اتفاق افتاده آگاه نیستند؛ این آماری است که در تازه ترین بررسی میدانی جمعیت امام علی(ع) در مورد اوضاع امنیت کودکان در مناطق حاشیه ای اعلام شده است است.

۷۷۱ کودک و ۱۱۷۵مورد کودک‎آزاری در 18 استان، جامعه آماری این پژوهش هست. طبق این گزارش که به وسیله چندین شرکت مردم نهاد انجام شده است در مواردی که آزار جنسی به وسیله والدین رخ می دهد، ۱۰۰درصد آنها اعتیاد دارند و ۶۳درصد از این والدین بدون کار هستند. سن آزارگرها هم بین ۳۰ تا ۳۹سال و ۴۰ تا ۴۹سال بوده هست. در هزار و 175مورد ۶۹.۴۴درصد آزارگران مرد و ۱۶.۱۷درصد زن بودند و در ۱۴.۳۹درصد نیز نامشخص هست. ۶۱درصد از آزارگرها والدین کودکان هستند.۵۰درصد از آزارگران اعتیاد دارند و ۳۲درصد بیکارند. همچنین ۳۱درصد از آزارگران جنسی به کودکان از والدین آنها بودند و ۶۹درصد از آزارگران جسمی نیز از والدین کودکانند. توصیه قابل تامل پژوهش این است که ۱۸.۷۸درصد کودکان فکر می کنند، اعمال جنسی روشی جهت مورد توجه قرار گرفتن آنهاست و این دوستی آزارگر است به طوری که جمعی از کودکان بعد از آزار به این کار گرایش پیدا کرده بودند. ۸۱درصد از کودکان هیچ گونه آموزشی نسبت به خودمراقبتی نداشتند این در حالی است که تنها یک درصد از خانواده ها نسبت به این پدیده آگاهی داشتند.

۱۸درصد کودکان فکر می‌کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

از سوی دیگر، طبق این پژوهش سه درصد از کودکان حاضر به بیان آزار به پلیس و مراجع قانونی بودند و تنها ۲درصد از خانواده ها حاضر به طرح شکایت و پیگیری قانونی هستند، این مسئله میان مهاجران کمتر مورد پیگیری قرار می گیرد و آنها به علت نبود مدارک هویتی از وحشت رد مرز شدن به دستگاه های قضایی مراجعه نمی کنند.

در این تحقیق، آزارها به سه بخش جسمی، جنسی و غفلت تقسیم شده است اند. ۳۶درصد از آزارهای جنسی متعلق به پسران است و درصد بالایی از کودکان در دوران خردسالی مورد آزار قرار گرفته اند.

۵۰درصد از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته و ۵۱درصد از کودکان در معرض آزار جنسی از آزاری که اتفاق افتاده آگاه نیستند؛ این آماری است که در تازه ترین بررسی میدانی

این پژوهش درحالی است که 15سال پیش قانون گذار کیفری قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند، این قانون در قالب 9ماده تعریف شده است و هر نوع آزار و اذیت کودکان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع و کودک آزاری را از جرایم عمومی می داند که نیاز به شکایت شاکی شخصی ندارد. این قانون درحالی به تصویب رسید که به عقیده بعضی از فعالان اجتماعی عدم تناسب میان جرایم و مجازات ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک، بار دیگر به مجلس ارسال شود ولی این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده است.

اگرچه فعالان حقوق کودک ادعا نمی کنند که تنها با تصویب این لایحه جرایم مربوط به کودکان به آخر می رسند، ولی معتقدند وجود بازوهای اجرایی و تصویب قوانینی در این خصوص می تواند گام موثری در زمینه کم کردن جرایم مربوط به کودک آزاری باشد. موضوعی که مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان اعتقاد به آن هست. او به ایسنا می گوید: «تصویب لایحه به این معنا نیست که از فردا شاهد کودک آزاری نباشیم. نمی توان از قوانین چنین انتظاری داشت که به محض تصویب آسیب ها را حل کنند ولی حداقل تصویب این لایحه، زمینه قانونی راحت تری به ما می دهد تا فرهنگ جامعه را ارتقا دهیم و به سمت مبارزه با کودک آزاری پیش برویم. در عین حال وجود یک قانون باعث می شود نظام قضایی، قدرت بیشتری پیدا کند و در پیشگیری و مبارزه عملکرد بهتری داشته باشد.»

با تصویب قانون مسئله حل نمی شود

۱۸درصد کودکان فکر می‌کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

او با بیان اینکه نمایندگان معتقدند تنها با تصویب قانون عنوان کودک آزاری حل نمی شود، توضیح می دهد: «نمایندگان معتقدند این عنوان ابعاد دیگری دارد که تنها با تصویب قانون حل نمی شود، این درحالی است که بعد قانونی یکی از ابعاد قدرتمند قضیه است که می تواند بر روی سایر ابعاد تاثیرگذار باشد.»

اهمیت تصویب این لایحه و کندی پیشروی آن درحالی است که مهرماه امسال یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی سه ماده و تصویب دو ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون متبوعش خبر داد.

۵۰درصد از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته و ۵۱درصد از کودکان در معرض آزار جنسی از آزاری که اتفاق افتاده آگاه نیستند؛ این آماری است که در تازه ترین بررسی میدانی

به گفته طیبه سیاوشی، «۱۵ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. در حالی که عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است ولی اعضا بعد از بررسی اجمالی مواد ارجاعی به این جمع بندی رسیدند که لایحه مذکور زیاد اوضاع تنبیهی – قضایی دارد تا حمایت از کودکان و نوجوانان.»

این رویه موجب شده است تا در ماه های اخیر مسئولان و فعالان این حوزه بارها نسبت به پیامدهای ناشی از بی توجهی به اهمیت حمایت های قانونی از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت تصویر العمل نشان دهند. یکی از این افراد الهام فخاری، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. او آبان ماه امسال گفت: «فاجعه هایی از جمله کودک آزاری هایی که ماه های اخیر خبری شده است اند، بیش از همه ریشه در نبود آموزش های بهنگام، پیشگیرانه، نابرخورداری از آگاهی های حقوقی-مدنی و کمبود مهارت های زندگی دارند و با عاطفی ترین تصویر العمل ها یا دردناک ترین گزارش های خبری هم قابل پیشگیری نبوده اند و نیستند. این رخدادهای دردناک بیش از هر لحظه به ما یادآوری می کنند کاستی اگر است که است را در 6سال در نوبت ماندن لایحه حمایت از کودکان در مجلس جست و جو کنیم. به یاد داشته باشیم ریشه های خشونت خانگی و قربانی شدن کودکان را در بحران اجتماعی و تقدم سرمایه های پولی و مالی بر سرمایه اجتماعی بجوییم و آگاه باشیم حق شهروندی و مسئولیت شهروندی به هم وابسته هستند.»

۱۸درصد کودکان فکر می‌کنند اعمال جنسی از دوستی آزارگر است

تامل جهت آشنایی واقعیت و چاره جویی

به عقیده نائب مدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، «به عنوان مثال خبر آزار دانش آموز به وسیله سرایدار مدرسه ذهن زخمی و ترسیده مردم را به شدت درگیر کرده است تا جایی که به جای تامل جهت آشنایی واقعیت و چاره جویی، هیجان و رنجیدگی تعیین کننده واکنش‌ها مردم شده است هست. اگر آزارگری و تجاوز را برخاسته از غلبه هیجان بر ذهن و آشنایی فرض کنیم، تصویر العمل تنبیه گرانه بعضی از مردم هم آسیب به شمار می رود.»

همه اینها درحالی است که بارها گفته شده است که آسیب هایی همچون کودک آزاری نشات گرفته از نابرابری اجتماعی است که به زندگی بعضی از اقشار جامعه تحمیل شده است و مقوله فقر و فقرا را تشکیل داده هست. ایزدی جیران، استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در رابطه با کودک آزاری در بسترهای فقر به ایلنا، می گوید: «مجموعه ناکارآمدی ها، زندگی فقرا را بدل به چیزی می کند که می توان آن را اوضاع اضطراری نامید، وضعیتی که در مورد ستم دیدگان نه استثنا بلکه قاعده هست. در این بستر اجتماعی خاص که فقرا خود قربانی خشونت ساختاری و بی تفاوتی اجتماعی گروه های دیگر جامعه بوده اند، اکنون توجیه فرهنگی مورد نیاز جهت بازتولید همان خشونت و همان بی تفاوتی را دارند؛ این یعنی زایش فرهنگ خشونت. حیاتی ترین توصیه این است که چون فقرا بی قدرت شده است اند، خشونت را نه به سوی دیگری بلکه به سوی جامعه خود برمی گردانند.»

نکته ای که در پژوهش صورت گرفته از سوی جمعیت امام علی(ع) هم به آن اشاره شده است هست. در این گزارش آمده هست، پدر و مادر کودکان سکونتگاه های فقیرنشین غالبا خود مورد کودک آزاری قرار گرفته اند و معمولا مادرانی که زیر 20سال تمام(12 تا 19سال) وادار به ازدواج شده است اند، کودک آزارند.

شاید عالی ترین نتیجه گیری را فخاری، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گرفته که اعتقاد هست، «رقابت در بازنمایی افراطی زخم ها، به اندازه پنهان کاری خطرناک هست؛ به جای واکنش‌ها هیجان بنیاد در مواقع بروز یک اتفاق تلخ اجتماعی، نهادهای قانونگذار، آموزشی وپرورشی و شرکت های مردمی را توانمند و پاسخگو کنیم.»

ابتکار

واژه های کلیدی: خشونت | قانون | قانونی | کودکان | نوجوانان | کودک آزاری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs